ផ្លូវក្រោមដីទី១ នៃគម្រោងស្ពានអាកាសចោមចៅ ត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់

ផ្លូវក្រោមដីទី១ នៃគម្រោងស្ពានអាកាសចោមចៅ ត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់

គម្រោងស្ពានអាស ចោមចៅ មានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវប្រសព្វនៃមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី និងផ្លូវវេងស្រេង នៃផ្លូវជាតិលេខ៣ និងផ្លូវជាតិលេខ៤។ ផ្លូវទាំង៤ខ្សែខាងលើនេះ សុទ្ធសឹងជាផ្លូវដ៏សំខាន់ដែលជាផ្លូវដ៏មមាញឹកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ តាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ៣ ឬផ្លូវជាតិលេខ ៤ នៃរាជធានីភ្នំពេញ គឺអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជាកំពង់ផែធំជាងគេនៅកម្ពុជា។ ដូច្នេះផ្លូវប្រសព្វនេះបានក្លាយជា

84655
84635
84597
72880