ការកំណត់សំគាល់

យើងគោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកទស្សនាគេហទំព័រនីមួយៗ។ ដើម្បីសំរេចគោលដៅនេះយើងប្រមូល និង ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។

ព័ត៌មានរួមបញ្ជូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ

នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់អំពីអ្នកអាចត្រូវបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលអ្នកបើកមើលគេហទំព័ររបស់យើង, អានទំព័រនានា, ឬទាញយកព័ត៌មាន, យើងប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីដឹងថា តើមានចំនួនអ្នកទស្សនាប៉ុន្មាននាក់ចូលមកផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រ ដូច្នេះយើងអាចធ្វើឱ្យគេហទំព័រមានផលប្រយោជន៍ជាងមុន។ សម្រាប់អតិថិជនគ្រប់រូបយើងប្រមូល និង រក្សាទុកព័ត៌មានបណ្តោះអាសន្នដូចខាងក្រោមៈ

• អាស័យដ្ឋាន Protocol (IP) អ៊ិនធឺរណែតរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែលជាលេខដែលបានកំនត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់​​គេហទំព័រ។
• ដែនដែលអ្នកចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត។
• អាស័យដ្ឋាន គេហទំព័រដែលអ្នកបានចូលមកគេហទំព័ររបស់យើង។
• កាលបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលាដែលអ្នកបានមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង និង រយៈពេលប៉ុន្មានដែលអ្នកបានចំណាយ។
• ឈ្មោះ និង កំណែនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និង កម្មវិធីស្វែងរករបស់កុំព្យូទ័រអ្នក។ និង….,
• ទំព័រដែលអ្នកបានទស្សនា។

គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត ហើយយើងគួរតែដឹងថា៖

• ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈបណ្តាញភ្ជាប់ក្នុងគេហទំព័រនេះ អ្នកត្រូវស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រនោះ។
• សាជីវកម្មសំណង់កាណាស៊ីណូ (CSCC) មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃទំព័រណាមួយ ឬគេហទំព័រទាំងអស់ ដែលបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឡើយ។

របៀបប្រើប្រាស់នៃការកំណត់សំគាល់

យើងប្រើប្រាស់ការកំណត់សំគាល់នៅលើគេហទំព័រនេះ។ ការកំណត់សំគាល់ គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចមួយដែលមានតួនាទីជូនដំណឹងអំពីឯកសារដែលមានស្រាប់នៅក្នុងអង្គផ្ទុកទិន្ន័យ។  កម្មវិធីគេហទំព័រអាចកែតម្រូវប្រតិ្តបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅតាមតំរូវការ ដោយការប្រមូលផ្តុំ និង ចងចាំព៍ត៌មានអំពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ យើងប្រើការកំណត់សំគាល់ដើម្បីកំណត់ទំព័រណាមួយដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ វាបានជួយកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីកែសម្រួលវាទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ យើងប្រើពត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងវិភាគស្ថិតិ ហើយបន្ទាប់មកទិន្នន័យត្រូវបានលុបចេញពីប្រព័ន្ធ។

សរុបមកការកំណត់សំគាល់ជួយយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគេហទំព័រដែលល្អប្រសើរឧទាហរណ៍ ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកក្នុងការទាញយកឯកសារនៅលើគេហទំព័រ។ តាមដានការកំណត់សំគាល់ជួយឱ្យយើងត្រួតពិនិត្យទំព័រណាដែលអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ និង មួយណាដែលគ្មានប្រយោជន៍។ ការកំណត់សំគាល់គ្មានវិធីណាអាចឱ្យយើងចូលប្រើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬព័ត៌មានអំពីអ្នកបានទេ ក្រៅពីទិន្នន័យដែលអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែកជាមួយយើង។

អ្នកអាចជ្រើសរើសទទួលយក ឬបដិសេធការកំណត់សំគាល់។ កម្មវិធីស្វែងរកគេហទំព័រភាគច្រើនទទួលយកការកំណត់សំគាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែជាធម្មតាអ្នកអាចកែប្រែការកំណត់កម្មវិធីស្វែងរបស់អ្នកដើម្បីបដិសេធការកំណត់សំគាល់ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត។ សូមកត់សម្គាល់ថាការធ្លាក់ចុះការកំណត់សំគាល់អាចរារាំងអ្នកពីការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីគេហទំព័រ។ អ្នកក៏អាចលុបចោលការកំណត់សំគាល់បានដោយការណែនាំខាងក្រោមដែលមាននៅក្នុងឯកសារជំនួយនៃកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

សុវត្ថិភាព

សាជីវកម្មសំណង់កាណាស៊ីណូ (CSCC) បានព្យាយាមចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីការពារ និង កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។

ភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យ

សាជីវកម្មសំណង់កាណាស៊ីណូ (CSCC) នឹងធ្វើដោយខ្លួនឯង ឬតាមសំណើរបស់អ្នកកែ ឬលុបចោលរាល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនពេញលេញមិនត្រឹមត្រូវ ឬហួសសម័យដែលបានរក្សាទុកទាក់ទង នឹងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រនេះ។

សាជីវកម្មសំណង់កាណាស៊ីណូ (CSCC) សូមស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់ទាក់ទង នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ សិទ្ធិឯកជននេះ។ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ។