សូមស្វាគមន៍មកកាន់ CSCC

Picture1

ពត៍មាន និង ព្រឹត្តិកាណ៍

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព និង វិជ្ជាជីវ:ខ្ពស់

កាសាម៉េរីឌាន

ស្ពានព្រះមុនីវង្សថ្មី

ស្ពានអាកាសកែសម្រួល ព្រះមុនីវង្សថ្មី

ស្ពាន៧មករា

Proposed Mixed-Use Development

ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្ស

ស្ថានទូតកណ្តាល

ស្ពាន៥មករា

ស្កាយទ្រី

ទីក្រុងអូឡាំព្យា

ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ

ការត្រួតពិនិត្យអាគារអាកាសចរណ៍

ការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវចោមចៅ

ស្ពានជ្រោយចង្វារថ្មី

កាស៊ីណូ & ផ្ទះស្នាក់អាស្រ័យ

ទីតាំងតាំងបង្ហាញ REGENT MERIDIAN